FELHÍVÁS

10 facilitátor kiválasztására az INNOVATORY (Fiatal Társadalmi Innovátorok) sepsiszentgyörgyi kiadása keretében

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019. április 3., 23 óra 59 perc

Kinek szól ez a felhívás?

Ezt a felhívást olyan tanárok számára kerül meghirdetésre, akik sepsiszentgyörgyi elméleti vagy szaklíceumokban, illetve szakkollégiumokban tevékenykednek, és akik diákjaikkal már folytatnak valamilyen tanórán kívüli (extrakurrikuláris) tevékenységet, ugyanakkor azonban nyitottak a diákokkal való együttműködés újfajta módszereinek elsajátítása iránt mind általánosan, mind specifikusan e projekt keretében.

Az INNOVATORY projekt sepsiszentgyörgyi kiadásáról 

Az INNOVATORY (Fiatal Társadalmi Innovátorok) projekt célja egy olyan kompetencia-fejlesztő program megvalósítása, amely hozzásegíti a sepsiszentgyörgyi középiskolás diákokat ahhoz, hogy adott társadalmi kihívásokat azonosítsanak, illetve új, innovatív megoldásokat dolgozzanak ki és validáljanak, közösségi facilitátorok (tanárok) hathatós segítségével. A program célja:

 • a fiatalok személyes készségeinek (soft skills) fejlesztése;
 • a kritikus gondolkodás fejlesztése a fiatalok körében, valamint egy olyan képzői közösség kialakítása, amely képes a fiatalok kreatív munkáját facilitálni;
 • egy olyan skálázható modell kidolgozása, amely más romániai és európai városokban is sokszorozható olyan programok és hálózatok révén, mint a Romániai Ifjúsági Főváros, valamint az Európa Ifjúsági Fővárosainak Hálózata.

A következő elvi és módszertani eszközökre építjük a programot: csapatmunka, kritikus gondolkodás, empátia, megoldásorientált tervezés, konstruktív kommunikáció, csapat iránti tisztelet, célcsoport és érintettek körére fókuszálás. Mindezek számára a Design Thinking módszertana nyújt átfogó szakmai keretet.

A projekt várt eredményei a következők:

 • 10 fős facilitátori (tanári) közösség kialakítása, akik maguk is továbbfejlesztett facilitációs kompetenciákkal rendelkeznek a fiatalok társadalmi innovációs folyamatokba való bekapcsolása terén;
 • legalább 20 (3-5 fős) diákcsapat megalakulása, amelyek megoldási modelleket és terveket dolgoznak ki Sepsiszentgyörgy különböző társadalmi problémáira;
 • legalább 20 kreatív ötlet, amelyek multimédia – szöveges, képi és audiovizuális – eszközökkel kerülnek nyilvános bemutatásra mind egy SpeakOut típusú esemény keretében május végén, mind pedig interneten és közösségi platformokon;
 • egy újfajta ifjúsági program modelljének tesztelése és validálása, amely kreativitás, részvétel és vállalkozói gondolkodás fejlesztését célozza a fiatalok körében.

A projekt kezdeményezőjéről, a PONT Csoportról

A PONT Csoport egy, 2009-ben létrejött szakértői szervezet, amely a társadalmi részvétel, vállalkozás és kultúra révén kialakuló társadalmi innováció területén fejti ki tevékenységét, kiemelt hangsúlyt fektetve a fiatalokra és a digitális eszközök használatára. A PONT csoport keretprogramok és specifikus projektek révén fejti ki tevékenységét helyi, regionális, országos és európai szinten egyaránt.

A PONT Csoport egyebek mellett a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa pályázat ötletgazdája és koordinátora, valamint a Com’ON Sepsiszentgyörgy (ifjúsági részvételi költségvetés) program kezdeményezője és szakmai partnere. A PONT Csoport szintén szakmai partner volt Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa pályázatának kidolgozásában.

A projekt támogatója és partnerei

Az INNOVATORY 2019-as sepsiszentgyörgyi kiadását a Magyar Kormány támogatja a Bethlen Gábor Alap révén. A projekt ugyanakkor a Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és Kovászna Megye Főtanfelügyelőségének partnerségével valósul meg.

Hány személyt választunk ki?

Ennek az első kiadásnak a keretében 10 tanárt választunk ki, akik jelenleg is tevékenységet folytatnak Sepsiszentgyörgy elméleti líceumaiban, illetve szakközépiskoláiban.

Melyek a tanárok kiválasztási kritériumai?

A felhívásra válaszoló személyek esetében kötelező jellegű kritérium, hogy egy sepsiszentgy elméleti vagy technológiai líceumban, illetve szakiskolában fejtsenek ki jelenleg is oktatói tevékenységet.

A kiválasztási kritériumok a következők:

 • Tapasztalat diákokkal folytatott órákon kívüli tevékenységek szervezésében – legtöbb 10 pont – 50%-os arány a végső pontozásban,
 • A jelentkező a projektben való részvételének motivációja – – legtöbb 15 pont – 50%-os arány a végső pontozásban,
 • Személyes interjú – legtöbb 10 pont – 35%-os arány a végső pontozásban,

Hogyan lehet a programba beiratkozni?

Bármely érdeklődő, aki megfelel a beiratkozási kritériumoknak, a következő hivatkozáson töltheti ki az online jelentkezési lapot: http://bit.ly/innosepsi2019.  A jelentkezési lap a következő kérdéseket tartalmazza:

 • Családnév és keresztnév
 • Líceum/Szakiskola
 • Elektronikus postacím
 • Telefonszám
 • Folytat jelenleg órán kívüli tevékenységet diákokkal/fiatalokkal?
 • Kérünk, mutasson be 2-3 példát, amelyeket diákokkal/fiatalokkal közösen valósított meg az elmúlt két évben.
 • Mi motiválja, hogy részt vegyen az INNOVATORY-ban?

Mit feltételez a programba beválasztott tanárokkal való együttműködés?

A kiválasztott facilitátorokkal való együttműködés 2019. április-május időszakra terjed ki.  Ezt megelőzően a projekt kezdeményezői két napos szakmai képzést szerveznek, amelynek keretében azok a Design Thinking módszertanhoz kötődő specifikus ismeretek kerülnek elsajátításra, amelyek révén a fiatalokkal való szakmai folyamat hatékonyan járható végig. A képzésre március 30-31-én kerül sor Sepsiszentgyörgyön.

Minden kiválasztott tanár legkevesebb kettő, legtöbb három, 3-5 fiatalból álló csapatot azonosít azokban a tanintézményekben, ahol oktatói tevékenységet fejt ki, majd ezekkel a csapatokkal járja végig azt a társadalmi innovációs folyamatot, amelyek gyakorlati megoldásokat dolgoznak ki társadalmi kihívásokra, amelyek ezt követően nyilvános bemutatásra is kerülnek egy sepsiszentgyörgyi nyilvános esemény keretében, amelyen mások mellett közintézmények és az üzleti szektor képviselői is részt vesznek.

A kiválasztást követően a facilitátor Design Thinking-re alapozott szakmai folyamatot jár végig a bevont fiatal csapatokkal, amely a következő fő lépésekből áll:

 • egy probléma, kihívás azonosítása;
 • környezeti tényezők elemzése, amelye befolyással bír az adott kérdésre;
 • a célcsoporthoz tartozó személyek szempontjának megértése, akiket az adott társadalmi kérdés a leginkább érint;
 • megoldásorientált ötletelés;
 • prototípusok és kreatív keretek kidolgozása a helyzet javítására;
 • az ötletek validálása a célcsoporthoz tartozó személyekkel.

Jár-e javadalmazás az együttműködéssel?

Igen, a projektben résztvevő, a szakmai folyamatot teljes egészében teljesítő facilitátorok számára 1.000 lejes nettó javadalmazást fedez a projekt, amelyet az érintettek szerződéses forma keretében kapnak meg.

Hol iratKozhatnak be az érdeklődők és mi a jelentkezési határidő?

Az érdeklődők 2019. március 27-én 23 óra 59 percig iratkozhatnak fel.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019. április 3., 23 óra 59 perc

Bármely érdeklődő, aki megfelel a beiratkozási kritériumoknak, a következő hivatkozáson töltheti ki az online jelentkezési lapot: http://bit.ly/innosepsi2019.

Hol lehet további részleteket megtudni a projektről?

A projektről további részleteket Knop Ildikótól lehet megtudni a 0744 379 002-es telefonszámon, valamint a knop.ildiko@gmail.com elektronikus postacímen).