Rólunk

Az INNOVATORY célja egy olyan kompetenciafejlesztő program megvalósítása, amely hozzásegíti a középiskolás diákokat ahhoz, hogy adott társadalmi kihívásokat azonosítsanak, illetve új, innovatív megoldásokat dolgozzanak ki tanárok segítségével.

A programban nagy hangsúlyt kap a csapatmunka, a kritikus gondolkodás, az empátia, a megoldásorientált tervezés, a konstruktív kommunikáció, a csapat iránti tisztelet, a célcsoport és érintettek körére fókuszálás. Mindezek számára a Design Thinking módszertana nyújt átfogó szakmai keretet.

Az INNOVATORY keretében a diákcsapatokkal dolgozó tanárok is képzésben részesülnek a Design Thinking módszertanával kapcsolatban. A munka heti rendszerességű találkozókon zajlik, amelyeken a diákok csapatban beazonosítanak egy problémát, hiányosságot, majd megoldásokat javasoknak ezekre, és el is készítik a megoldás prototípusát, amelyet tesztelnek és szükség szerint alakítanak. A végső cél nem feltétlenül az, hogy konkrét, életbe léptethető megoldások szülessenek, hanem a folyamat maga: a kreatív gondolkodás, a társadalomban, a városban fellelhető problémák beazonosítása és megközelítése, a közös munka, az ötlet ellenőrzése. A folyamat végén a diákok nyilvánosan is bemutatják a prototípusaikat.

Az INNOVATORY első kiadása Kolozsváron zajlott 10 középiskola 119 diákjának részvételével.

Az INNOVATORY Sepsiszentgyörgyöt a PONT Csoport bonyolítja le Sepsiszentgyörgy Önkormányzatával, valamint Kovásza Megye Tanfelügyelőségével partnerségben. A program támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.